Załacznik nr 2 do Regulamin Organizacyjnego Fizjo-Pasja

Cennik za wydanie dokumentacji medycznej

Sporządzenie wyciągów lub odpisu dokumentacji medycznej:  20zł